33. neděle v mezidobí – 14. 11. 2021

14. 11.  Ne     33. neděle v mezidobí

17. 11.   St      Svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice, patronky III. frant. řádu

21. 11.   Ne     Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • Na tuto neděli 14. listopadu je na faře připravena tradiční akce „Dar lásky“, při níž je možné si za doporučený dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti.

Přijít můžete v časech od 8:00 do 13:00 a od 17:00 do 19:30.

  • V úterý 16. listopadu v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Milí farníci, také v naší farnosti jsme začali Synodální cestu.

Přijďte vyjádřit své vnímání církve i směřování naší farní rodiny. Zapojte se do pracovní skupinky Synodalita a společně vykročme zjistit, co po nás Pán žádá. U východu z kostela si prosím nezapomeňte vzít nachystané letáčky a pozvánku na setkání skupin. Prosíme i o modlitbu za synodu.

Setkání těch, kteří se chtějí zapojit, bude ve čtvrtek 18. listopadu v 19 hod. na faře.

  • Příští sobotu 20. listopadu od 9 hod. budeme v kostele v sakristii čistit svícny. Prosíme ochotné dobrovolníky o pomoc.
  • V sobotu 27. listopadu proběhne na faře vázání adventních věnců. Věnec si můžete přijít udělat v časech 9:00 – 11:30 a 14:00 – 17:30. Příspěvek na materiál budeme vybírat na místě. V odpoledním čase jste zároveň zváni do farní kavárny. Věnce se budou žehnat při všech mších 1. neděle adventní.
  • V pondělí 29. listopadu v 15 hod. zde budeme sloužit mši sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných. Vy, kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.