33. neděle v mezidobí – 13. 11. 2022

13. 11.  Ne   33. neděle v mezidobí                            

14. 11.   Po    Památka sv. Mikuláše Taveliče a druhů, kněží a mučedníků jeruzalémských

15. 11.   Út    Památka sv. Didaka z Alkaly, řeholníka

17. 11.   Čt    Svátek sv. Alžběty Uherské, patronky III. řádu

20. 11.  Ne   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE          

  • Tuto neděli 13. listopadu se koná mimořádná sbírka na opravy kostela. Přispět můžete přímo v kostele při peněžní sbírce nebo zakoupením nějakého domácího produktu na faře v době od 8 do 12 hod. a od 17.30 do 19.30 hod. Peněžní dar na opravy kostela se může odečíst z daní, potvrzení k tomu vám vystavíme. Více informací na letáčcích.
  • V úterý v 17 hod. v kostele bude smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Od 13. listopadu do 20. listopadu probíhá týden modliteb za mládež.

V rámci tohoto týdne jste ve středu 16. listopadu po mši sv. (17:45) zváni ke společné adoraci spojené s modlitbou za mládež.

  • V sakristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. Cena 150,- Zakoupením přispějete na farnost a opravy našeho kostela.
  • V sobotu 26. listopadu od 14 do 18 hod. bude na faře vázání adventních věnců. Během této akce můžete také posedět a popovídat si ve farní kavárně.
  • V neděli 27. listopadu v 16 hod. jste zváni na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu před naším kostelem s doprovodným programem.
  • V sobotu 3. prosince se bude konat Adventní duchovní obnova pro ženy na téma: \“Pomoc při rozlišování a rozhodování podle sv. Ignáce z Loyoly\“ Obnovu povede sestra Marie Novotná ze Společnosti sester Ježíšových a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Podrobnosti uvedeny na plakátku.