31. neděle v mezidobí – 30. 10. 2022

30. 10.  Ne   31. neděle v mezidobí                            

1. 11.     Út    Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek

2. 11.     St    VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

4. 11.     Pá   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

6. 11.     Ne   32. neděle v mezidobí                            

  • Večer z pondělí 31. 10. na úterý 1. 11. od 19 hod. vás zveme na faru k modlitbě s bratřími a poté k tiché adoraci za lidi, kteří provozují okultismus a za to, aby ubylo zla ve světě. Adorace skončí ve 24 hod.  Otevírat příchozím budeme v každou celou hodinu.
  • V úterý 1. listopadu po mši v kostele jste srdečně zváni na modlitbu chval.
  • Ve středu 2. listopadu po mši sv. půjdeme průvodem na bývalý hřbitov do parku Marie Restituty, kde se společně pomodlíme za zemřelé.
  • Na základě zvláštního dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • Ve středu 9. listopadu proběhne tradiční Svatomartinský průvod. Mše sv.
    v 17 hod. po ní průvod Husovicemi v cca 17:45. Zakončení bude na faře, kde se za příspěvek můžete zahřát polévkou. Prosíme o napečení sladkých i slaných pochutin.
  • V neděli 13. listopadu se bude konat mimořádná sbírka na opravy kostela. Kdo nemáte možnost přispět finančně, můžete vyrobit např. nějaký domácí produkt a ten nabídnout k prodeji. Peněžní dar na opravy kostela se může odečíst z daní, potvrzení k tomu vám vystavíme. Více informací na letáčcích.
  • Někteří rodiče projevili zájem o výuku náboženství na ZŠ Janouškova. Bylo by to možné, ale jen za podmínky, že by se udělala skupinka v minimálním počtu 7 dětí z 1. – 4. třídy. Kdo byste měl zájem, přihlaste se s. Lucii nebo napište na farní e-mail nebo dejte svůj zájem vědět panu řediteli školy.