30. neděle v mezidobí – 28.10.2018

28. 10.   Ne 30. neděle v mezidobí
29. 10.    Po  Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
  1. 11.    Čt   Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
  2. 11.    Pá  VZPOMÍNKA NA VĚCHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 4. 11.    Ne 31. neděle v mezidobí

  • V pondělí 29. října a v úterý 30. října jsou podzimní prázdniny. Nebudou tedy náboženství ani spolča.
  • Ve čtvrtek 1. listopadu bude v Soběšicích u sester klarisek mše sv. v 18:00.
  • V pátek 2. listopadu bude po večerní mši sv. průvod na bývalý hřbitov s modlitbou za zemřelé.
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • V neděli 18.11.  listopadu se uskuteční tradiční akce „Dar lásky“, při níž se budou prodávat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti. Do akce se můžete zapojit buď přinesením nějakých domácích výrobků, nebo pak zakoupením produktů. Více na plakátku zde
  • V sobotu 24. listopadu jste zváni na adventní duchovní obnovu v Soběšicích u sester klarisek. Více informací na nástěnce.