30. neděle v mezidobí – 27. 10. 2019

27. 10.   Ne    30. neděle v mezidobí
28. 10.    Po    Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29. 10.    Út     Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
1. 11.      Pá     Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
2. 11.      So     VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. 11.     Ne     31. neděle v mezidobí

  • V úterý 29. října a ve středu 30. října budou podzimní prázdniny. Nebudou tedy náboženství ani spolča. Dětská mše sv. ve středu v 17 hod. na faře zůstává.
  • V pátek 1. listopadu bude v Soběšicích u sester klarisek mše sv. v 18:00.
  • V sobotu 2. listopadu bude po večerní mši sv. průvod na bývalý hřbitov s modlitbou za zemřelé.
  • listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Na základě zvláštního dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • V neděli 17. listopadu se uskuteční tradiční akce „Dar lásky“, při níž bude možné si za dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti. Jako v uplynulých letech můžete do akce přispět darováním vašich výrobků. Více je na plakátku v zádveří.
  • Ve středu 6. listopadu jste zváni na svatomartinský lampiónový průvod. Akce začíná v kostele v 17:00 dětskou mší. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem.