30. neděle v mezidobí – 23.10.2022

23. 10.  Ne   30. neděle v mezidobí                            

28. 10.   Pá    Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10.   So   Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

30. 10.  Ne   31. neděle v mezidobí                            

  • Tuto neděli se koná sbírka na misie.
  • Smírná pobožnost růžencového společenství bude v úterý 25. října v 17:00 hodin.
  • Na základě zvláštního dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • Někteří rodiče projevili zájem o výuku náboženství na ZŠ Janouškova. Bylo by to možné, ale jen za podmínky, že by se udělala skupinka v minimálním počtu 7 dětí z 1. – 4. třídy. Kdo byste měl zájem, přihlaste se s. Lucii nebo napište na farní e-mail nebo dejte svůj zájem vědět panu řediteli školy.
  • V neděli 13. listopadu se bude konat mimořádná sbírka na opravy kostela. Kdo nemáte možnost přispět finančně, můžete vyrobit např. nějaký domácí produkt a ten nabídnout k prodeji. Peněžní dar na opravy kostela se může odečíst z daní, potvrzení k tomu vám vystavíme. Více informací o tom bude od příštího týdne na letáčcích.