3. neděle velikonoční – 23. 4. 2023

23. 4.    Ne   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

24. 4.    Po    Památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, františkána

25. 4.    Út    Svátek sv. Marka, evangelisty

29. 4.    So    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

30. 4.    Ne   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Ve čtvrtek 27. dubna v 19 hod. bude na faře katecheze o víře „Návraty ke kořenům“.
  • V sobotu 6. května jste zváni na farní pouť do Křtin. Bližší informace o způsobu pouti a programu jsou na vývěsce vzadu v kostele.
  • V neděli 7. května proběhne při mších peněžní sbírka na pronásledované křesťany.
  • V pondělí 8. května po mši sv. bude mít v našem kostele povídání a promítání o misijní dobrovolné službě na Papui Nové Guineji Annna Bártů ze Židenic.
  • V pondělí 8. května bude tradiční brněnská pěší pouť do Křtin. Informace jsou na plakátku.
  • V pondělí 8. května koná farnost Lesná tradiční pouť do Mariazell. Zájemci, přihlaste se v sakristii.
  • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    22. – 29. července ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.