3. neděle velikonoční – 1. 5. 2022

1. 5.       Ne   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

2. 5.       Po    Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3. 5.       Út    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6. 5.       Pá    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

8. 5.       Ne   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Ve čtvrtek 5. května v 19 hod. bude na faře farní rada.
 • V sobotu 7. května jste zváni na farní pouť do Křtin. Více info na plakátku.
 • V sobotu 7. května se též uskuteční v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla diecézní synodální setkání. Setkání bude zahájeno pontifikální bohoslužbou v 15 hodin, po ní budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.
 • Děti ve věku 8 – 12 let zveme na víkendovku ve Fryšavě ve dnech
  6. – 8. května
  . Přihlášky jsou v sakristii nebo na faře.
 • V pátek a v sobotu 20.-21. května, se uskuteční akce Muži na vodě. Kdo má rád romantiku a dobrou partu, může se přihlásit u br. Didaka. Plakátek je na nástěnce.
 • Na tábor pro mládež od 11 let jsou ještě volná místa. Uskuteční se
  16. – 23. 7. na základně Strojatín. Přihlášky na farních stránkách i na webu
  Orla Husovice.