3. neděle v mezidobí – 22. 1. 2023

22. 1.     Ne   3. neděle v mezidobí (Božího slova)

24. 1.     Út    Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25. 1.     St    Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

26. 1.     Čt    Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

28. 1.     So   Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

29. 1.     Ne   4. neděle v mezidobí

  • Příští neděli bude peněžní sbírka ve prospěch biblického apoštolátu.
  • Kdo si žádáte potvrzení o daru církvi, prosíme přijďte se zapsat do sakristie, nebo napište na farní email. Kdo jste si již o potvrzení o daru zažádali, můžete si je vyzvednout v sakristii.
  • Orel Husovice zve 11. února od 19 hod. na tradiční ples, který se ponese v tanečním rytmu „Mamma mia“. Koupě lístků je možné online
    na orelhusovice.cz
  • Ještě nám zbývá odvést doplatek za naši farnost do fondu Puls pro zajištění kněží a pastorace v naší diecézi. Tuto a následující neděli bude vzadu stát ministrant, jemuž můžete předat částku 480 Kč vy, kteří jste za uplynulý rok ještě nepřispěli. Děkujeme vám.
  • Na prázdniny plánujeme vandr dospěláků do Velké Fatry v termínu
    2. – 8. července 2023. Bližší informace vám podá br. Didak.  
  • V termínu 12. – 19. srpna plánujeme dovolenou rodin u školských sester v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašujte se v sakristii.