3. neděle postní – 20. 3. 2022

20. 3.     Ne     3. neděle postní

25. 3.     Pá      Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

27. 3.     Ne     4. neděle postní

  • Ze soboty 26. na neděli 27. března bude změna zimního času na letní. Nezapomeňte si posunout hodinky o hodinu dopředu.
  • Vzhledem k vážné situaci na Ukrajině jste všichni zváni ke společné modlitbě za mír. Každé úterý v 18:45 v kapli bratří na faře. Také se spojme v modlitbě růžence každý den ve 20:00 každý tam, kde je.
  • Od této neděle jsou při mši sv. v 10 hod. obnoveny katecheze pro děti v kapli sv. Anny. Jsou pro samostatné děti bez účasti rodičů do 2 třídy. V dětském koutku bude příležitost pro malé děti, aby si vymalovaly nedělní obrázek.
  • O sobotách od 21 hod. do 6 hod. se můžete připojit k noční adoraci za mír na Ukrajině, která se koná v kapli na faře. Příchozím se otevírá přesně v každou celou hodinu.  
  • Komunita Sant Egidio pořádá sbírku trvanlivých potravin pro uprchlické rodiny z Ukrajiny. Jako farníci můžete přispět na pomoc těmto rodinám donesením konkrétních potravin na faru jako jsou: těstoviny, luštěniny, konzervy, mléko, olej, atd.
  • Na Květnou neděli 10. dubna opět zveme na křížovou cestu v přírodě. Tentokrát bude v Jiříkovicích, sraz v 15 hod. poblíž 1. zastavení