3. neděle adventní

15. 12.   Ne   3. NEDĚLE ADVENTNÍ

22. 12.   Ne   4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

• V pondělí 16. prosince se v 19 hod. uskuteční v našem kostele koncert ZUŠ Smetanova.
• V úterý 17. prosince v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
V úterý 17. prosince v 19 hod. jste srdečně zváni na adventní benefiční koncert v podání husovické scholy HUSband.
• Čtvrtek 19. prosince bude zpovědní den farnosti – večer s moderovanou adorací. Zpovídat se bude již od 17:30. Adorace začne v 18:45. Využijte tuto příležitost ke svátosti smíření a k duchovní obnově.
• V neděli 22. prosince po mši sv. v 10 hod. vystoupí v kostele dětský soubor Barvínek.
• Nabízíme vám nové farní kalendáře na rok 2020, v ceně 100,- Kč za kus. Jejich zakoupením přispějete na opravy kostela.
• Program vánočních bohoslužeb je na plakátku na nástěnce.
• V sobotu 4. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme o pomoc. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.