29. neděle v mezidobí – 18. 10. 2020

18. 10.      Ne   29. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie

21. 10.      St    Památka bl. Karla Rakouského

22. 10.      Čt    Památka sv. Jana Pavla II., papeže

23. 10.      Pá    Svátek sv. Jana Kapistrána, kněze     

25. 10.     Ne   30. neděle v mezidobí

 • Mše sv. vysíláme online ve všední den v 18 hod. a v neděli v 10 hod. Po večerní mši sv. se můžete připojit k modlitbě nešpor. Odkaz najdete na našich webových stránkách.
 • Každý večer také vysíláme pro děti biblické čtení – v 19:30 na Twitteru „FarnostH“. Odkaz je stejný jako na bohoslužby online.
 • O nedělích v kostele zpovídáme v 15–16 a 17–18 hod. a podáváme svaté přijímání. Na ně se připravujte podle níže přiložených pokynů. Přitom musí být dodržen počet příchozích v kostele 6 osob. Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.

Ke sv. přijímání se, prosíme, připravte podle stanovených liturgických pravidel:

 • nejprve vykonejte zpytování svědomí a poproste
  o odpuštění hříchů
 • přijměte slova, která vám říká Pán:
   „ Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
 • pomodlete se modlitbu Otče náš
 • přistupte ke sv. přijímání
 • v duchu děkujte Pánu za přijatou milost, přičemž odcházejte z kostela, aby mohli přistoupit další přijímající.