25. neděle v mezidobí – 19. 9. 2021

19. 9.    Ne     25. neděle v mezidobí

20. 9.     Po      Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

21. 9.     Út      Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

23. 9.     Čt      Památka sv. Pia z Pietrelciny, kapucínského kněze

26. 9.     Ne     26. neděle v mezidobí

  • Smírná pobožnost Růžencového společenství bude úterý 21. září v 17 hod. v kostele.
  • Křesťanská výchova na ZŠ Zemědělská bude probíhat od října v úterý odpoledne, pokud se přihlásí dostatek dětí. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
  • Nová příprava na první svaté přijímání pro školní rok 2021/2022 začne ve středu 13. října v 16 hod. na faře. Příprava je určena pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii.
  • Příprava dospělých ke křtu a biřmování začne 6. října v 18:30 na faře. Přípravu povede br. Didak. Je nutné se přihlásit.
  • Příprava na biřmování pro mladé 15–20 let bude probíhat v rámci Teenspolča. První setkání ve středu 6. října v 18 hod. na faře. Prosíme, zapište se do tabulky vzadu na nástěnce.
  • Na vývěsce vzadu v kostele je rozpis společenství dětí a mládeže. Upřesnili jsme a přidali nabídku termínů na spolča dětí 1. i 2. stupně. Prosíme, abyste do rozpisů zapsali děti, které by měly o spolča zájem. Spolča začnou od října.