25. neděle v mezidobí – 18. 9. 2022

18. 9.     Ne   25. neděle v mezidobí                            

20. 9.     Út    Památka sv. Ondřeje Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

21. 9.     St    Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

23. 9.     Pá    Památka sv. Pia z Pietrelciny, kapucínského kněze

26. 9.     Ne   26. neděle v mezidobí                            

  • V úterý 20. září začne výuka křesťanské výchovy na ZŠ Zemědělská pro 1. – 3. třídu. Přihlášky u třídní učitelky nebo paní zástupkyně Beránkové. Sraz dětí je v 14:10 ve vestibulu školy na ul. Zemědělská.
  • V úterý 20. září zde bude v 17 hod. smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Příprava na 1. sv. přijímání začne ve středu 21. září v 16 hod. na faře. Je určeno pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii a na faře.
  • Ve středu 21. září v 16 hod. na faře začne též spolčo Kvítka pro děti od 6 let do 2. třídy.
  • Příští pondělí 26. září začne společenství Draci a Něcomezi.
  • Byla nabídnuta též výuka křesťanské výchovy na ZŠ na Náměstí Republiky pro děti prvního stupně. Přihlášky jsou u paní ředitelky. Výuka bude možná jen tehdy, když se přihlásí dostatek dětí.
  • Rozpis společenství vzadu v kostele na nástěnce.
  • Tento týden začala stavba lešení k opravě jižní boční fasády kostela. Rozpočet činí 3 512 886 Kč. Statutární město Brno a Jihomoravský kraj nám poskytnou dotace ve výši 1 050 000 Kč. Částku 2 463 000 si na zaplacení musíme vypůjčit. Pokud nám můžete pomoci půjčkou nějaké částky, prosíme zanechte nám kontakt v sakristii.