23. neděle v mezidobí – 5. 9. 2021

5. 9.       Ne     23. neděle v mezidobí          

8. 9.       St      Svátek Narození Panny Marie

12. 9.     Ne     24. neděle v mezidobí

 • V pátek 10. září je adorační den farnosti, kdy zároveň vytváříme modlitební most s bohoslovci olomouckého arcibiskupského semináře. Prosíme pamatujte i ve svých soukromých modlitbách. V kostele bude adorace
  od 9 – 11 hod. a od 13 – 18 hod. Kdo můžete pomoci s adorační službou, prosíme přijďte se zapsat do sakristie.
 • 10. září uplyne 70 let od mučednické smrti husovického katechety P. Albína Jaroslava Kvity. Výročí si připomene v neděli po mši sv. v 11 hod. před farou, kde vykonáme krátkou vzpomínkovou pobožnost. Jste srdečně zváni.  
 • Dokončení přípravy na první sv. přijímání z loňského školního roku bude pokračovat od středy 8. září v 15:30 na faře. První sv. přijímání této skupinky bude 10. října v 10 hod. První zpověď bude v sobotu 9. října odpoledne.
 • Nová příprava na první svaté přijímání pro školní rok 2021/2022 začne ve středu 13. října v 16 hod. na faře. Příprava je určena pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii.
 • Na vývěsce vzadu v kostele je rozpis společenství dětí a mládeže. Prosíme, abyste do rozpisů zapsali děti, které by měly o spolča zájem. Spolča začnou od října. U některých bude termín ještě upřesněn.
 • Křesťanská výchova na ZŠ v Soběšicích bude probíhat od října ve čtvrtek odpoledne, pokud se přihlásí dostatek dětí. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
 • Tradiční HUSOVICKÉ SKOTAČENÍ proběhne v sobotu 11. září na Orlovně v Husovicích. Čeká vás bohatý program pro děti, soutěže, opékání špekáčků, dobroty z grilu a spousta dalšího.
 • V sobotu 11. září uzavřou manželství naši farníci Miroslav Řiháček a Kateřina Kořínková a František Brenčič a Martina Šnajdarová.
 • Kája Blahová zve děti od 12 let do scholy. Zkoušky začnou od října v neděli v 9 hod. na faře. Více info na plakátku vzadu v kostele.
 • Farní rada se sejde ve čtvrtek 9. září v 19 hod. na faře.