23. neděle v mezidobí – 4. 9. 2022

4. 9.       Ne   23. neděle v mezidobí                            

8. 9.       Čt    Svátek Narození Panny Marie

11. 9.     Ne   24. neděle v mezidobí                            

 • V úterý 6. září po večerní mši sv. v kostele jste zváni na Večer chval.
 • Ve středu 7. září bude mše svatá opět již v 17 hod.
 • V sobotu 10. září se uskuteční tradiční pouť do Hájku u Prahy. Hlavní celebrant biskup Václav Malý. Doprava je individuální.
 • Sobota 10. září je též adoračním dnem farnosti. K modlitbě adaroce bude kostel otevřený v časech 9 – 11:30 a 15 – 17:30.
 • V sobotu 10. září od 15 hod. jsou děti zvány na Orlovnu na Husovické skotačení, při kterém si užijí sportovních soutěží a mohou získat i nějakou odměnu. Na závěr se chystá letní kino.
 • 10. září v kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, uzavřou církevní Jakub Palovčík z Husovic a Jolana Černá z Otaslavic
 • První poprázdninové setkání spolča Teenbiřmo bude ve středu 14. září
  v 18 hod. na faře.
 • Zveme vás, muže, k účasti na semináři, který nese název „Stávat se mužem Božím“. Během šesti podzimních setkání bude přednášejícím Václav Čáp
  a doprovázejícím br. Didak. Seminář chce přispět k vašemu duchovnímu
  a lidskému růstu. První setkání bude 15. září v 19 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek 15. září opět začnou katecheze o základech naší víry „Návraty ke kořenům“ spojené s modlitbou za církev, svět a naše potřeby. Setkání budou probíhat v dané čtvrtky v 19 hod. na faře. Termíny na plakátku. Setkání vede s. Zdislava, františkánka.
 • Příprava na 1. sv. přijímání začne 21. září v 16 hod. na faře. Je určeno pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii a na faře.
 • 10. září v kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, uzavřou církevní Jakub Palovčík z Husovic a Jolana Černá z Otaslavic
 • Rozpis společenství vzadu v kostele na nástěnce.