22. neděle v mezidobí – 29. 8. 2021

29. 8.    Ne     22. neděle v mezidobí          

3. 9.       Pá      památka sv. Řehoře Velikého, papeže

5. 9.       Ne     23. neděle v mezidobí

  • V sobotu 4. září se bude konat hlavní pouť v Hájku u Prahy. V 11 hod. bude celebrovat slavnostní mši. sv. premonstrátský opat P. Daniel Janáček. Kdo se můžete zúčastnit, jste srdečně zváni.
  • Dokončení přípravy na první sv. přijímání z loňského školního roku bude pokračovat od středy 8. září v 15:30 na faře.
  • První sv. přijímání této skupinky bude 10. října v 10 hod. První zpověď bude v sobotu 9. října odpoledne.
  • Příprava na první svaté přijímání pro školní rok 2021/2022 začne ve středu 13. října v 16 hod. na faře. Příprava je určena pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii.
  • Na vývěsce vzadu v kostele je rozpis společenství dětí a mládeže. Prosíme, abyste do rozpisů zapsali děti, které by měly o spolča zájem. Spolča začnou od října. U některých bude termín ještě upřesněn.
  • Křesťanská výchova na ZŠ v Soběšicích bude probíhat od října ve čtvrtek odpoledne, pokud se přihlásí dostatek dětí. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
  • Jste zváni na Orelské zakončení prázdnin, které proběhne v úterý 31. srpna od 15 hod. na náměstí SNP u Kinokavárny. Budou zde soutěže pro děti, kouzelník, zábavný program a mnoho jiného.
  • Tradiční HUSOVICKÉ SKOTAČENÍ proběhne v sobotu 11. září na Orlovně v Husovicích. Čeká vás bohatý program pro děti, soutěže, opékání špekáčků, dobroty z grilu a spousta dalšího.