22. neděle v mezidobí – 1. 9. 2019

1. 9.    Ne    22. neděle v mezidobí
3. 9.     Út     Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
8. 9.    Ne    23. neděle v mezidobí

  • Informace k pouti  do Hájku 7. září 2019. Autobus bude v 6:00 odjíždět ze Soběšic (od kláštera sester Klarisek). Z Husovic bude odjezd v 6:30 od budovy fary Vranovská 103. Mši svatou v 11:00 bude sloužit Vojtěch Kodet, karmelitán. Předpokládaný odjezd z Hájku mezi 16. až 17. hodinou. Kontaktní osoba je Petra Vaštová.
  • V neděli 8. září bude na konci mše sv. žehnání školákům.
  • V sobotu 14. září se uskuteční tradiční pouť růžencového společenství do Vídně. Plakátek s dalšími informacemi je na nástěnce a u tiskovin.
  • V sobotu 14. září jsou děti zvány na dětské odpoledne na Orlovně. Začátek v 15 hod.
  • Vzadu na nástěnce je rozpis společenství dětí a mládeže a náboženství pro tento školní rok. Prosíme rodiče, aby zapsali své děti, do kterého spolča by chodily a případně označili všechny vyhovující termíny. Výuka na ZŠ Zemědělská začne od 30. září. Spolča začnou v týdnu od 7. října. Výuka v Soběšicích od 10. října.
  • Je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Stále je možné se přihlásit zapsáním se do formuláře. Autobus bude zdarma, jelikož jsme dostali dar na jeho zaplacení. Již zaplacené částky se budou vracet.