21. neděle v mezidobí – 25. 8. 2019

25. 8.   Ne    21. neděle v mezidobí
27. 8.    Út     Památka sv. Moniky
28. 8.    St     Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8.    Čt     Památka Umučení sv. Jana Křtitele
  1. 9.   Ne    22. neděle v mezidobí

  • V sobotu 31. srpna uzavřou v našem kostele sňatek Klára Blahová z naší farnosti a Štěpán Rozsíval ze Šitbořic.
  • Informace k pouti  do Hájku 7. 9. 2019. Autobus bude v 6:00 odjíždět ze Soběšic (od kláštera sester Klarisek). Z Husovic bude odjezd v 6:30 od budovy fary Vranovská 103. Mši svatou v 11:00 bude sloužit Vojtěch Kodet, karmelitán. Předpokládaný odjezd z Hájku mezi 16. až 17. hodinou. Kontaktní osoba je Petra Vaštová.
  • V sobotu 14. září se uskuteční tradiční pouť růžencového společenství do Vídně. Odjezd v 8:00 od kavárny Bohéma u Janáčkova divadla v Brně. Cena za autobus je 400,- Kč. Plakátek s dalšími informacemi je na nástěnce a u tiskovin.