20. neděle v mezidobí – 21. 8. 2023

20. 8.         Ne     20. neděle v mezidobí

21. 8.          Po      památka sv. Pia X., papeže

22. 8.          Út      památka Panny Marie královny

24. 8.          Čt      svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25. 8.          Pá      památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. fr. řádu

27. 8.         Ne     21. neděle v mezidobí  

  • Dnes po mši sv. v 10 hod. proběhne v rámci farní kavárny rozloučení s bratrem Kapistránem, který odchází z naší farnosti do Prahy.              
  • V úterý v 17 hod. bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací.
  • Mše sv. ve všední dny jsou kvůli výmalbě kostela na faře v přízemí.
  • Prosíme vás o pomoc s nachystáním kostela po malování, a to mimořádnou brigádou v sobotu 26. srpna od 9 hod. Bude potřeba odstranit zakrývací plachty, umýt lavice, dveře, podlahy a další věci spojené
    s úklidem po malování. Děkujeme za vaši pomoc.
  • Orel Husovice vás zve na Orelské zakončení prázdnin na Nám. SNP u kinokavárny. Akce proběhne ve čtvrtek 31.8. od 15 do 18.30 hod. Čeká vás odpoledne plné her a soutěží pro děti s doprovodným hudebním programem.
  • V sobotu 9. září se koná pouť do Hájku. Naše farnost vypravuje jeden mikrobus, především pro ty, kdo nemají jinou možnost se tam dopravit. Nabízí se 8 míst v ceně 350,- Kč. Kdo byste měli zájem, přijďte se zapsat do sakristie. Také farnost Židenice tam vypravuje svůj autobus a nabízí nám volná místa. Zájemci se mohou přihlásit přímo u P. Petra Beneše na tel. č. 731 402 622 (nejlépe sms). V případě většího zájmu z naší strany by autobus odjížděl i z Husovic.
  • V současnosti probíhá výstavba nového plotu kolem fary. Akci financují bratři františkáni.