3. neděle velikonoční – 5. 5. 2019

5. 5.     Ne    3. neděle velikonoční
6. 5.      Po    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. 5.      St     Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
12. 5.   Ne    4. neděle velikonoční

  • Ve středu 8. května nebude příprava na 1. sv. přijímání. Mše sv. v 17 hod. zůstává.
  • Ve středu 8. května se uskuteční pouť do Mariazell. Informace jsou na nástěnce.
  • V sobotu 11. května v 18 hod. se bude konat v kulturním domě v Soběšicích společenský večer Kolpingovy rodiny. Jste srdečně zváni.
  • Příprava na biřmování a ke křtu pro dospělé začne ve středu 15. května v 18:30 hod. na faře. Vede br. Didak.
  • Zveme všechny děti od 8 do 12 let v termínu 31. 5. – 2. 6. na víkendovku do Moravské Třebové. Přihlášky na faře nebo v sakristii.