2. neděle velikonoční – 28. 4. 2019

28. 4.   Ne    2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství
29. 4.    Po    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
2. 5.      Čt     Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5.      Pá    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. 5.     Ne    3. neděle velikonoční

  • Ve středu 1. května nebude příprava na 1. sv. přijímání. Mše sv. v 17 hod. zůstává.
  • V sobotu 4. května jste zváni na farní pouť do Křtin. Pro pěší sraz v 8 hod. v kostele, poutníci dostanou na cestu požehnání. Autobus odjíždí od kostela v 14:15 hod. Více v Srdíčku zde.
  • Na letošní farní tábor budeme potřebovat bílá plátěná prostěradla. Kdo by byl ochotný nějaké darovat, prosíme, aby ho přinesl na faru nebo do sakristie.
  • Příprava na biřmování pro dospělé začne 15. května v 18:30 na faře. Vede br. Didak.
  • Farní tábor Hry olympijských bohů – Dobrodružství Herkula se uskuteční od 6. do 13. července na faře Sněžné. Jsou tři poslední volná místa.