2. neděle v mezidobí – 17. 1. 2021

17. 1.       Ne   2. neděle v mezidobí

18. 1.         Po    Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

21. 1.        Čt    Památka sv. Anežky, panny a mučednice

24. 1.       Ne   3. neděle v mezidobí

  • Zítřkem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosíme, pamatujte na tento úmysl i ve svých soukromých modlitbách.
  • V úterý v 10 hod. zde bude poslední rozloučení s paní Marií Lehkou.
  • Smírná pobožnost růžencového společenství bude v úterý 19. ledna v 17 hod. v kostele.
  • Kdo by si žádal potvrzení o daru církvi, přijďte se prosím zapsat do tabulky v sakristii nebo zašlete email s celým jménem, adresou a částkou, kterou jste darovali.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!