2. neděle velikonoční – 11. 4. 2021

11. 4.       Ne   2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

18. 4.       Ne   3. neděle velikonoční

  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 14. – 22. srpna v Sobotíně

pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 10. – 17. července v Zubří.

Vzadu naleznete plakátky a na našich webových stránkách je již elektronická přihláška na oba tábory.

  • Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice bude 24. července – 1. srpna ve Štítarech.
  • V naší farnosti existuje živé společenství žen, které se modlí za své muže. Svědectví o své spiritualitě vám podávají v malé brožurce, která je vzadu na poličce.