2. neděle adventní 6. 12. 2020

6. 12.       Ne   2. neděle adventní

7. 12.         Po    Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8. 12.        Út    Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

13. 12.     Ne   3. neděle adventní

  • O nedělích bude mše svatá zatím jako doposud přenášena online v 10 hod. z kaple na faře. Odpoledne bude na faře v 15–16 hod. a v 17–18 hod. zpovídání a podávání svatého přijímání.
  • Ve všední dny od pondělí do soboty je od 17 do 18 hod. na faře zpovídání a v 18 hod. je v kapli sloužena mše svatá, které se můžete zúčastnit.
  • V úterý 8. prosince mají sestry klarisky slavnost zasvěcení kaple, mše svatá bude v 18 hod. ranní mše sv. nebude.
  • V kostele dosud probíhají opravy. Na celém kůru se bude provádět zavedení elektroinstalace a osvětlení. Poté musíme provést generální úklid kostela. Bohoslužby bychom tam rádi zahájili nejpozději 24. 12.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!