2. neděle adventní – 5. 12. 2021

5. 12.    Ne     2. neděle adventní

7. 12.     Út      Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8. 12.     St      Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PROVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek

12. 12.   Ne     3. neděle adventní

  • Dnes po mši sv. v 10 hod. bude možnost si vzadu v kostele zakoupit zdobené svíčky od sester klarisek ze Soběšic.
  • V úterý 7. prosince po večerní mši bude v kostele večer chval.
  • V pátek 10. prosince v 19 hod. jste zváni na koncert Mladých brněnských symfoniků a žáků pěveckého oddělení. Jako vždy se můžete těšit na krásný duchovní a umělecký zážitek.
  • Ve čtvrtek 16. prosince, po večerní mší sv., zde bude zpovědní večer farnosti. Zpovídat budou tři kněží, využijte tuto možnost.  
  • V neděli 19. prosince v 15 hod. vystoupí v kostele dětský soubor Barvínek.
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, které budou chodit dům od domu, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.
  • Tábor pro mládež od 11 let se uskuteční 16. – 23. 7. na základně Strojatín.
  • Vzadu v kostele si můžete zakoupit brožuru Průvodce adventem.
  • V neděli 12. prosince proběhne sbírka na fond PULS (na podporu kněží a pastorace). Částka za dospělého věřícího činí 480 Kč. Děkujeme vám, kteří jste již přispěli, a prosíme vás, kteří jste tak neučinili, abyste přispěli ministrantům, kteří budou vzadu u dveří, nebo bankovním převodem, jako donátoři, k čemuž se můžete přihlásit pomocí kartičky, které budou rozdané na lavicích.  Naše farnost potřebuje doplatit ještě 144 365 Kč. Pro představu: tímto přispíváte jednomu knězi v naší farnosti částkou 20 Kč za měsíc na jeho mzdu.
  • V neděli 19. prosince budeme při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, zapište se v sakristii v Soběšicích.