19. neděle v mezidobí – 9. 8. 2020

9. 8.          Ne   19. neděle v mezidobí

10. 8.        Po    Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11. 8.        Út    Svátek sv. Kláry z Assisi, panny

14. 8.        Pá    Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

15. 8.        So    Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek

16. 8.        Ne   20. neděle v mezidobí

  • Od října opět zahájí Akademie třetího věku ve spolupráci s biskupstvím brněnským, vzdělávací kurz Spirituální dimenze člověka. Letáčky si můžete vzít vzadu v zádveří na stolečku.
  • Na slavnost sv. Kláry je v Soběšicích mše sv. v 18 hod. A na Nanebevzetí Panny Marie v 8:45 hod.