17. neděle v mezidobí – 25. 7. 2021

25. 7.       Ne   17. neděle v mezidobí

26. 7.        Po    Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

27. 7.        Út    Památka sv. Gorazda a druhů

29. 7.        Čt    Památka sv. Marty

31. 7.        So    Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. 8.          Ne   18. neděle v mezidobí

Dnes slavíme poprvé Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj jako motto zvolil Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všechny dny.“ (srov. Mt 28,20) Apoštolská penitenciárie při této příležitosti vyhlásila dekret o plnomocných odpustcích.

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce).

Senioři mohou získat odpustky účastí na jedné ze mší slavených u příležitosti tohoto Světového dne.

S ohledem na přetrvávající zdravotní opatření a na skutečnost, že někteří senioři se nemohou ze zdravotních důvodů osobně účastnit mše, získají odpustky také ti, kteří se zúčastní mše prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu.

Odpustky jsou udělovány také všem, kteří v tento Světový den vykonají skutek milosrdenství tím, že navštíví osamělého seniora.

V místech, kde je orgánem veřejné moci osobní návštěva výslovně zakázána, aby se zabránilo nákaze, je také možné získat odpustky prostřednictvím virtuálního setkání. (Tento text je vyvěšen na nástěnce.)

      Na nástěnce je také pozvánka na pouť do Mariazell, která se uskuteční v sobotu 7. srpna.