15. neděle v mezidobí – 14. 7. 2019

    14. 7.   Ne   15. neděle v mezidobí
    15. 7.    Po    Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
    21. 7.   Ne   16. neděle v mezidobí

    • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
    • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sákristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.