14. neděle v mezidobí – 7. 7. 2019

7. 7.    Ne  14. neděle v mezidobí
9. 7.     Út   Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů, mučedníků holandských
10. 7.   St   Památka sv. Veroniky Giuliani, panny
11. 7.   Čt   Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
14. 7.  Ne  15. neděle v mezidobí

  • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během července zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
  • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sákristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.