13. neděle v mezidobí – 30. 6. 2019

30. 6.    Ne   13. neděle v mezidobí
3. 7.       St     Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. 7.       Čt     Památka sv. Prokopa, opata
5. 7.       Pá    Slavnost SV. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy,
                        hlavních patronů Moravy – doporučený svátek
7. 7.      Ne    14. neděle v mezidobí

  • Dnes je sbírka na opravy kostela. Dluh činí: cca. 2 190 000 Kč.
  • Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 10 hod. a 18 hod. U klarisek mše sv. v 8:45. Zároveň 1. pátek v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • O prázdninách budou mše sv. ve středu v 18 hod. v kostele.
  • Prosíme maminky a babičky o buchty na tábor. Můžete je nosit během pátečního včera.
  • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
  • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sákristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.