1. neděle postní – 6. 3. 2022

6. 3.       Ne     1. neděle postní

13. 3.     Ne     2. neděle postní

  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30 a v 17:30 hod.
  • V pátek v 11 hod. zde bude rozloučení se zemřelým panem prof. Květoslavem Šiprem.
  • Vzhledem k vážné situaci na Ukrajině jste všichni zváni ke společné modlitbě za mír. Každé úterý v 18:45 v kapli bratří na faře. Také se spojme v modlitbě růžence každý den ve 20:00 každý tam, kde je.
  • Kdo byste chtěl jakýmkoli způsobem pomoct lidem přicházejícím z Ukrajiny, můžete se napsat v sakristii do formuláře. Jakmile budeme vědět kde a jaká konkrétní pomoc je potřeba, dali bychom vám vědět.
  • Dne 2. dubna se bude konat Postní duchovní obnova pro ženy. Obnovu povede bratr Ignác a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Pro zájemkyně je nabídka páteční večerní společné adorace s následnou adorací soukromou a možností přespání na faře.
  • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny.