1. neděle postní – 26. 2. 2023

26. 2.     Ne   1. neděle postní

5. 3.       Ne   2. neděle postní

  • Nyní po mši sv. budeme ještě udělovat popelec.
  • V úterý 28. února v 19:00 hod. bude na faře zkouška chrámového sboru. Nacvičovat se budou zpěvy na velikonoční obřady. Všem, kdo se k nám přidají, děkují Helenka a Petra
  • Ve čtvrtek 2. března po mši sv. v 19 hod. se sejde farní rada.
  • Ve čtvrtek 2. března po mši sv. v 19 hod. jste zváni na faru na katechezi o víře Návraty ke kořenům.
  • Pátek a sobota jsou první v měsíci se svými pobožnostmi. V sobotu od 17 hod. v kostele.
  • V neděli 5. března bude peněžní sbírka na Svatopetrský haléř
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30 a v 17:30 hod.
  • Dne 17. – 18. března se bude na faře konat Postní duchovní obnova pro ženy s názvem: \“Žena, nositelka Boží krásy\“. Obnovu povede Pavla Cenková a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Je potřeba se přihlásit, podrobnosti uvedeny na plakátku.
  • V sakristii je možné si vyzvednout potvrzení o daru církvi.