1. neděle postní – 21. 2. 2021

21. 2.       Ne   1. neděle postní

22. 2.        Po    Svátek Stolce svatého apoštola Petra

28. 2.       Ne   2. neděle postní

  • Dnešní peněžní sbírka je na Haléř sv. Petra.
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek a v neděli v 17:30.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 14. – 22. srpna v Sobotíně
pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 10. – 17. července v Zubří.

  • Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice bude 24. července – 1. srpna ve Štítarech.
  • Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách také na katechumeny, kteří se v naší farnosti připravují na křest.