1. neděle adventní – 27. 11. 2022

27. 11.  Ne   1. neděle adventní                                 

28. 11.   Po    Památka sv. Jakuba z Marky, kněze

29. 11.   Út    Svátek všech svatých serafínských řádů

30. 11.   St    Svátek sv. Ondřeje, apoštola

3. 12.     So   Památka sv. Františka Xaverského, kněze

4. 12.     Ne   2. neděle adventní                                 

  • Tuto neděli 27. listopadu v 16 hod. jste zváni na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu před naším kostelem. V doprovodném programu bude účinkovat i naše dětská schóla.
  • Ve čtvrtek 1. prosince bude večerní mše sv. mimořádně posunuta již na 16. hodinu a budeme při ní udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie. (V neděli 11. prosince bude tato svátost udělována při mši sv. v 8:45 v Soběšicích.)
  • Ve čtvrtek 1. prosince v 19 hod. bude na faře setkání farní rady.
  • Pátek a sobota budou první v měsíci se svými pobožnostmi, v sobotu se začíná v 17 hod. modlitbou růžence.
  • V sobotu 3. prosince se bude konat Adventní duchovní obnova pro ženy na téma: \“Pomoc při rozlišování a rozhodování podle sv. Ignáce z Loyoly\“ Obnovu povede sestra Marie Novotná ze Společnosti sester Ježíšových a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Podrobnosti uvedeny na plakátku.
  • V neděli 4. prosince proběhne na faře akce Zelené Vánoce, kde můžete přinést jakoukoliv věc, kterou nepotřebujete a může být vhodným dárkem pro někoho jiného, a sami si můžete něco odnést. Plakátek je na nástěnce.
  • V pondělí 5. prosince v 16:30 přijde na Orlovnu Mikuláš. Co je k tomu třeba se dovíte na webových stránkách Orel Husovice a na plakátku vzadu na nástěnce.
  • Ve čtvrtek 8. prosince po slavnostní mši sv. pro nás bude mít zde v kostele povídání o Keni Nela Vicherková, která tam byla na misii, a my jsme ji provázeli modlitbami.
  • V pátek 9. prosince v 19:30 hod. zde budou mít koncert Mladí brněnští symfonikové, budou hrát a zpívat mši od Ludwiga van Beethovena.
  • V sakristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. Cena je 150,-, čímž přispějete na farnost a na opravy našeho kostela.