Milí farníci, také v naší farnosti jsme začali Synodalní cestu, ke které nás vyzval papež Frantisek:

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“ (Papež František) 

Přijďte vyjádřit své vidění církve a směřování i naši farní rodiny. Zapojte se do pracovní skupinky Synodalita, a společně vykročme zjistit, co po nás Pán žádá i v naší farnosti.

E-mail pro vaše příspěvky: synodalita.farahusovice@gmail.com

Setkání proběhnou na faře vždy v 19 hod. v těchto termínech:
18. 11. 2021
16. 12. 2021
20. 1. 2022

Web o synodě 2021 – 2023 (církev.cz)

O co jde? Synoda 2021 – 2023 krok za krokem (církev.cz)

Inspirace/návod jak může synodální skupinka probíhat (text je připraven Arcibiskupstvím Pražským:

https://apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/?fbclid=IwAR056XAmiOy1mk14lnbokRV04TIUaLZ7tgayU3q7-ppUr8qKMMy_IECkUms

V Praze proběhla konference pro moderátory Synodálních skupin. Zde je odkaz na video.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211108setkani-koordinatoru-synodalnich-skupinek-v-prazske-arcidiecezi.

Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v ČR

17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
 
začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních
                                                               společenstvích

do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek na diecézi farním koordinátorem

duben – květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu diecézní syntézy)
 
do 15. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu týmu

6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)

15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů

Letáček o synodě

Download the PDF file Letáček.

Témata a otázky pro setkání

Download the PDF file Témata a otázky.