Křest
Příprava ke křtu dospělého probíhá v rámci přípravy na biřmování, nebo po individuální domluvě s knězem. Křest dítěte je možný, kdykoliv, po domluvě s farářem a dohodnutí termínu.

Přijďte se domluvit na faru.


Svaté příjímání
První sv. přijímání, které mělo být v květnu 2020 bude 11.  října 2020. Pokračování přípravy začne 2. září. Čas upřesníme. (Předběžně počítejte od 15:00.)

Nový turnus přípravy začne 14. října 2020.  Pro děti od 3. třídy.


Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.


Biřmování
Příprava již započala. Další turnus v říjnu 2020


Manželství
Po individuální dohodě s knězem. Volejte nebo se zastavte na faře.


Svátost nemocných
Po individuální domluvě s knězem. Volejte nebo přijďte na faru.


Pohřeb
Po individuální domluvě s knězem.  Volejte nebo se zastavte na faře.