Křest
Příprava ke křtu dospělého probíhá v rámci přípravy na biřmování, nebo po individuální domluvě s knězem. Křest dítěte je možný, kdykoliv, po domluvě s farářem a dohodnutí termínu.

Přijďte se domluvit na faru.


Svaté příjímání
Příprava začne 3. října 2018


Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.


Biřmování
Příprava začne v říjnu 2018. Vede br. Didak a br. Kapistrán


Manželství
Po individuální dohodě s knězem. Volejte nebo se zastavte na faře.


Svátost nemocných
Po individuální domluvě s knězem. Volejte nebo se přijďte na faru.


Pohřeb
Po individuální domluvě s knězem.  Volejte nebo se zastavte na faře.