Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme:

kříž, který nám připomíná, že Ježíš je náš Spasitel

Písmo svaté –  nám připomíná, že On je živé Slovo

svíčku, která nám připomíná,  že On je Světlo světa

malý košík, který má být položen pod křížem; do něho se ukládají jména našich dětí napsaná na lístečcích ve tvaru kruhu.

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinku.  Budujeme tak vzájemnou důvěru. Učíme se také  milosrdenství vůči bližnímu tak, že se vzájemně nekritizujeme a nehodnotíme. Toto jsou základní zásady hnutí, které se snažíme dodržovat.

Maminky naší farnosti se schází na modlitbu za své rodiny vždy ve středu v 16 hod. na faře a potom jdou společně na mši sv. pro rodiče s dětmi.