• Obnova pro ženy 3. 12. 2022  9:00 - 12:00 + Kalendář

  • Duchovní obnova pro všechny - Soběšice 17. 12. 2022  9:00 - 12:00 + Kalendář

  • 1. sv. přijímání 14. 5. 2023  10:00 - 11:00 + Kalendář

  • Noc kostelů 2. 6. 2023  18:00 - 23:00 + Kalendář

  • Krojovaná pouť 17. 6. 2023  10:40 - 22:00 + Kalendář

Kategorie: