20. neděle v mezidobí – 21. 8. 2023

20. 8.         Ne     20. neděle v mezidobí 21. 8.          Po      památka sv. Pia X., papeže 22. 8.          Út      památka Panny Marie královny 24. 8.          Čt      svátek sv. Bartoloměje, apoštola 25. 8.          Pá      památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. fr. řádu 27. 8.         Ne     21. neděle v mezidobí   Dnes Číst více…

19. neděle v mezidobí – 12. 8. 2023

13. 8.         Ne     19. neděle v mezidobí 14. 8.          Po      Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 15. 8.          Út      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek 17. 8.          Čt      Památka sv. Beatrice de Silva, panny 20. 8.          Ne     20. neděle v mezidobí   Mše sv. ve Číst více…

17. neděle v mezidobí – 30. 7. 2023

30. 7.         Ne     17. neděle v mezidobí 31. 7. Po      Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 1. 8.  Út      Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve    2. 8.  St      Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule 4. 8.  Pá      Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 6. 8.  Ne     Svátek Proměnění Páně Číst více…

14. neděle v mezidobí – 9. 7. 2023

9. 7.      Ne     14. neděle v mezidobí 10. 7.    Po      Památka sv. Veroniky Giuliani, panny 11. 7.    Út      Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 15. 7.    So     Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, františkána 16. 7.    Ne     15. neděle v mezidobí Během prázdnin jsou středeční mše sv. v 18 hod. O prázdninách Číst více…

13. neděle v mezidobí – 1. 6. 2023

2. 7.      Ne     13. neděle v mezidobí       3. 7.      Po      Svátek sv. Tomáše, apoštola 4. 7.      Út      (Nezávazná) Památka sv. Prokopa, opata 5. 7.      St      Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek 9. 7.      Ne     14. neděle v mezidobí      

12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2023

25. 6.    Ne     12. neděle v mezidobí       28. 6.    St      Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve 29. 6.    Čt      Slavnost SV. PETRA a PAVLA, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek 2. 7.      Ne     13. neděle v mezidobí       Ve čtvrtek 29. června v 19 hod. je na faře Číst více…

11. neděle v mezidobí – 18. 6. 2023

18. 6.    Ne     11. neděle v mezidobí       21. 6.    St      Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 24. 6.    So     Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 25. 6.    Ne     12. neděle v mezidobí       Tuto neděli 18. června je při mších peněžní sbírka na bohoslovce a na církevní školství. V úterý v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového Číst více…

Slavnost Nejsvětější Trojice – 4. 6. 2023

4. 6.      Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE       5. 6.      Po      Slavnost posvěcení husovického kostela 11. 6.    Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ    Tuto neděli 4. června po večerní mši sv. zde bude mít koncert ukrajinský chrámový sbor. Jste srdečně zváni. V úterý 6. června po mši sv. v kostele jste zváni na poslední Večer Číst více…

Slavnost Seslání Ducha Svatého – 28. 5. 2023

28. 5.    Ne     Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 29. 5.    Po      Památka Panny Marie, Matky církve 30. 5.    Út      Památka sv. Zdislavy 31. 5.    St      Svátek Navštívení Panny Marie 1. 6.      Čt      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 3. 6.      So     Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 4. 6.      Číst více…