28. 1.   Ne     4. neděle v mezidobí

30. 1.     Út      Památka sv. Hyacinty Mariscotti, klarisky                                        

31. 1.     St      Památka sv. Jana Boska, kněze

  2. 2.     Pá      Svátek Uvedení Páně do chrámu, (Den zasvěcených osob)

  3. 2.     So      Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

  4. 2.   Ne     5. neděle v mezidobí                       

—————————————————————————————————-

  • Pátek je 1. v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • V sobotu se bude udělovat svatoblažejské požehnání. Sobota je rovněž 1. v měsíci s rozjímavým růžencem od 17 hod.
  • V naší farnosti se na Tříkrálovou sbírku vybralo 100.456,-Kč. Moc děkujeme koledníkům.
  • Příští sobotu 10. února bude fašankový průvod Husovicemi.
  • Farní tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    17. – 24. srpna ve Strojatíně. Přihlášky budou později na webových stránkách farnosti.
  • Kdo potřebujete potvrzení o finančním daru církvi (naší farnosti), prosíme přijďte se zapsat do sakristie, nebo napište na farní email.
  • Ještě nám zbývá odvést doplatek 90 tis. Kč do fondu Puls pro zajištění kněží a pastorace v naší diecézi. Dluží cca 180 farníků částku 480,- Dnes a v následujících dvou nedělích dejte svůj příspěvek ministrantovi, který bude stát vzadu u vchodu. Děkujeme vám.
  • Postní duchovní obnova pro muže bude během šesti čtvrtků, začíná 15. února ve 20 hod. v kapli na faře. Zve br. Didak.
Kategorie: Ohlášky