12.11. Ne     32. neděle v mezidobí     
13.11.  Po      Památka sv. Anežky České, panny, klarisky
14.11. Út      Památka sv. Mikuláše Taveliče a druhů, jeruzalémských muč.
17.11.  Pá      Památka sv. Alžběty Uherské, patronky III. fr. řádu
19.11. Ne     33. neděle v mezidobí

  • Dnes probíhá mimořádná sbírka na opravy našeho kostela s názvem „Dar lásky“, při níž je možné po mši sv. si vybrat za dobrovolný příspěvek domácí produkty, které jsou připravené na faře.  
  • Na nástěnce jsou uvedena jména kandidátů farní rady, které jste navrhli a kteří přijali kandidaturu. Volba nové farní rady proběhne v neděli 26. listopadu.
  • V sobotu 2. prosince se bude konat Adventní duchovní obnova pro ženy se salesiánem Liborem Všetulou. Duchovně doprovázet bude br. Didak. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku. Prosíme, kdo máte zájem, zapište se v zákristii.
  • Vázání adventních věnců na faře proběhne v sobotu 2. prosince odpoledne.
  • V úterý 5. prosince se bude konat na Orlovně Mikulášská besídka. Přihlašovat se můžete na webu Orla od 13. listopadu.

Opět pro vás připravujeme stolní kalendářnaší farnosti. K dispozici bude koncem měsíce.

Kategorie: Ohlášky