5.11. Ne     31. neděle v mezidobí

  8.11.    St      Památka bl. Jana Dunse Scota, kněze fr. řádu        

  9.11.    Čt      Svátek posvěcení lateránské baziliky

10.11.    Pá      Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11.11.    So      Památka sv. Martina, biskupa

12.11.  Ne     32. neděle v mezidobí

  • Do středy 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to návštěvou hřbitova s modlitbou za zemřelé, přijetím sv. přijímání, modlitbou na úmysl sv. Otce a vykonáním svátosti smíření (stačí v rozmezí 14 dní).
  • Ve středu 8. listopadu jste zváni na svatomartinský průvod. Akce začne v kostele v 17 hod. dětskou mší sv. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem a půjdeme Husovicemi se sv. Martinem na koni. Zakončení bude na faře s husí polévkou. Můžete také přispět drobným občerstvením. Děkujeme vám.
  • Příští neděli 12. listopadu se uskuteční mimořádná sbírka na opravy našeho kostela s názvem „Dar lásky“, při níž bude možné si za dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty. Jako v uplynulých letech můžete do akce přispět darováním vašich výrobků. Více je na plakátku v zádveří a na malých letáčcích na lavicích.
  • Do dnešního dne jsme prodloužili lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty do farní rady. Můžete navrhnout kandidáty, které považujete za vhodné. Vyplněné lístky vhoďte do označené krabice.
Kategorie: Ohlášky