8.10.         Ne     27. neděle v mezidobí
15.10.        Ne     28. neděle v mezidobí

  • Již probíhají spolča dětí a mládeže a také výuka náboženství na základních školách. Ještě je možné se přihlásit. Rozpis je na nástěnce v kostele a na webu farnosti.
  • Teenspolčo pro mladé od 13 do 20 let je spojené s přípravou na biřmování. Setkání jsou každou středu v 18 hod. Nově začne také spolčo Kvítka pro děti od 5 let do 2. třídy. Spolčo bude bývat na faře v pondělí od 15 do 15:45 hod. První setkání bude v pondělí 9. října.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude probíhat v rámci Teenspolča.
  • V neděli 12. listopadu se bude konat mimořádná sbírka na opravy kostela. Kdo nemáte možnost přispět finančně, můžete vyrobit např. nějaký domácí produkt a ten nabídnout k prodeji. Peněžní dar na opravy kostela se může odečíst z daní, potvrzení k tomu vám vystavíme.
Kategorie: Ohlášky