10. 9.         Ne     23. neděle v mezidobí

13. 9.          St      Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14. 9.          Čt      Svátek Povýšení svatého kříže           

15. 9.          Pá      Památka Panny Marie Bolestné

17. 9.         Ne     24. neděle v mezidobí  

  • Dnes v 11 hod. proběhne na faře akce SWAP. Můžete si zdarma odnést použité věci, které jsou na faře k dispozici od různých dárců.
  • Dnešní den je také adoračním dnem naší farnosti, kdy vytváříme „modlitební most“ s bohoslovci Arcibiskupského semináře v Olomouci. Tak jako oni pamatují před Pánem na nás, pamatujme i my na ně. Kostel bude k adoraci otevřen od 14:00 do 17:00 hod.
  • Také si připomínáme 62 let od chvíle, kdy v nemocnici u sv. Anny zemřel, někdejší oblíbený husovický katecheta, mučedník komunismu, salvatorián P. Albín Jaroslav Kvita.
  • Příští víkend proběhnou v Soběšicích krojované hody. Slavnostní požehnání se bude konat v sobotu v 15.30 u kláštera sester klarisek. Jste srdečně zváni.
  • Společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání začnou poslední týden v září.
  • Výuky náboženství (křesťanské výchovy) na ZŠ Zemědělská, Janouškova a v Soběšicích začnou první týden v říjnu. Rozpisy společenství a výuk jsou vzadu v kostele.
Kategorie: Ohlášky