9. 7.      Ne     14. neděle v mezidobí

10. 7.    Po      Památka sv. Veroniky Giuliani, panny

11. 7.    Út      Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

15. 7.    So     Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, františkána

16. 7.    Ne     15. neděle v mezidobí

  • Během prázdnin jsou středeční mše sv. v 18 hod.
  • O prázdninách v termínu od 17. července do 25. srpna se bude malovat další část našeho kostela, a to boční stěny pod ochozy. Mše sv. ve všední dny budou v tomto termínu v kapli na faře. Sobotní a nedělní mše sv. budou beze změny v kostele. Prosíme o pomoc s nachystáním kostela na malování, a to mimořádnou brigádou v sobotu 15. července od 9 hod. Bude potřeba odnést obrazy křížové cesty, zakrýt boční oltáře, lavice a další věci spojené
    s malováním. Děkujeme za vaši pomoc.
  • Od příští neděle do poloviny srpna nebude farní kavárna z důvodu výstavby nové zdi kolem fary. Akci financují bratři františkáni.
  • V sakristii je seznam potravin na farní tábor pro mladší děti. Budeme velice rádi a vděční, když nám některé věci ze seznamu pořídíte jako dar. Za to vás budeme na táboře celý týden vkládat do společné večerní modlitby. Věci přineste, prosíme, nejpozději do čtvrtku 20. července večera. Děkujeme!
  • Úřední hodiny na faře jsou o prázdninách pouze po telefonické domluvě.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu 2023. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude domlouvat na konci prázdnin.
Kategorie: Ohlášky