4. 6.      Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE      

5. 6.      Po      Slavnost posvěcení husovického kostela

11. 6.    Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ   

  • Tuto neděli 4. června po večerní mši sv. zde bude mít koncert ukrajinský chrámový sbor. Jste srdečně zváni.
  • V úterý 6. června po mši sv. v kostele jste zváni na poslední Večer chval v tomto školním roce.
  • V pátek 9. června po mši sv. se uskuteční v našem kostele koncert ZUŠ Smetanova.
  • V týdnu od 12. června budou poslední společenství dětí.
  • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    22. – 29. července ve Strojatíně. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.
  • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
  • V sobotu 17. června jste zváni na Krojovanou pouť naší farnosti – Den Husovic. V 10 hod. mše sv. a po ní krojovaný průvod Husovicemi s požehnáním městu. Ve 14 hod. bude následovat zahájení kulturního programu na náměstí Republiky.
Kategorie: Ohlášky