2. 7.      Ne     13. neděle v mezidobí      

3. 7.      Po      Svátek sv. Tomáše, apoštola

4. 7.      Út      (Nezávazná) Památka sv. Prokopa, opata

5. 7.      St      Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek

9. 7.      Ne     14. neděle v mezidobí      

  • Během prázdnin jsou středeční mše sv. v 18 hod.
  • Během letních prázdnin jsou úřední hodiny na faře po telefonické domluvě.
  • V neděli 9. července se v našem kostele uskuteční jáhenské svěcení. Otec biskup Pavel vysvětí na jáhna bohoslovce Daniela Martinka. Pamatujme na ně také v osobní modlitbě. Všichni jste srdečně zváni.
  • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
  • V sakristii je seznam potravin na farní tábory pro mládež i pro mladší děti. Budeme velice rádi a vděční, když nám některé věci ze seznamu pořídíte jako dar. Za to vás budeme na táboře celý týden vkládat do společné večerní modlitby. Věci řádně označte, pro který tábor jsou pořízené. Věci pro tábor starších přineste, prosíme, do čtvrtku 6. července a pro mladší nejpozději čtvrtku 20. července večera. Děkujeme!
  • Od pondělí 17. července začneme s další výmalbou interiéru kostela. Mše sv. ve všední dny budou bývat na faře. Sobotní večerní mše s nedělní platností a nedělní v kostele.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu 2023. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude domlouvat na konci prázdni.
Kategorie: Ohlášky