18. 6.    Ne     11. neděle v mezidobí      

21. 6.    St      Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

24. 6.    So     Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

25. 6.    Ne     12. neděle v mezidobí      

  • Tuto neděli 18. června je při mších peněžní sbírka na bohoslovce a na církevní školství.
  • V úterý v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací.
  • V neděli 25. června v 10 hod. zde bude o. biskup Pavel Konzbul udělovat našim farníkům svátost biřmování. Provázejme naše biřmovance modlitbou.
  • V neděli 9. července se v našem kostele uskuteční jáhenské svěcení. Otec biskup Pavel vysvětí na jáhna bohoslovce Daniela Martinka. Pamatujme také v modlitbě. Všichni jste srdečně zváni.
  • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
  • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    22. – 29. července ve Strojatíně. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.
Kategorie: Ohlášky