28. 5.    Ne     Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

29. 5.    Po      Památka Panny Marie, Matky církve

30. 5.    Út      Památka sv. Zdislavy

31. 5.    St      Svátek Navštívení Panny Marie

1. 6.      Čt      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

3. 6.      So     Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4. 6.      Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE      

  • Tuto neděli 28. května je při mších sbírka na Charitu.
  • Ve čtvrtek 1. června v 19 hod. bude na faře katecheze o víře „Návraty ke kořenům“.
  • Pátek a sobota budou první v měsíci se svými pobožnostmi. V sobotu začíná rozjímavý růženec v 17 hod.
  • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů. Budeme rádi za vaši přítomnost a drobnou pomoc na stanovištích, třeba jen na nějakou hodinu. Prosíme zapište se v sakristii.
  • V neděli 4. června po večerní mši sv. zde bude mít koncert ukrajinský chrámový sbor. Jste srdečně zváni.
  • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    22. – 29. července ve Strojatíně. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.
  • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
  • V sobotu 17. června jste zváni na Krojovanou pouť naší farnosti – Den Husovic. V 10 hod. mše sv. a po ní krojovaný průvod Husovicemi s požehnáním městu. Ve 14 hod. bude následovat zahájení kulturního programu na náměstí Republiky.
Kategorie: Ohlášky